Door Quinten Wassenburg

Na 4 rectoren in 5 jaar is het wel toepasselijk om te spreken van bewogen tijden. Nu Joan Janssens ook het Canisius College heeft verlaten, is het de beurt aan Martinette Selten om de school naar rustiger vaarwater te begeleiden. Martinette werkt al 17 jaar op het NSG Groenewoud, en is nu waarnemend rector op het Canisius College. Maar wie is Martinette nou eigenlijk?

Allereerst, welkom op het Canisius College! Waarnemend rector, wat houdt dat in?
Joan was natuurlijk de rector van het Canisius College, en hij had in september aangegeven op zoek te willen gaan naar een andere baan. Het was wel nodig dat hij nog bleef, want er moesten nog wat zaken worden afgerond. Joan vond dat hij dat eerst af moest maken, en dat vind ik ook logisch. Je kan niet zomaar halverwege het jaar vertrekken. Maar toen uiteindelijk alles was afgerond, wilde hij eigenlijk acuut stoppen. De zoektocht naar een nieuwe baan viel niet te combineren met het rectorschap. Voor een school duurt het wel even voordat je een nieuwe rector hebt gevonden, daar gaat eerst een sollicitatieprocedure aan vooraf. Toen is mij gevraagd of ik in de tussentijd de zaken zou willen waarnemen. Ik ging akkoord om dat op me te nemen, omdat het mij een leuke en uitdagende taak leek. Ik was op het NSG de conrector, en had daar onderwijsontwikkeling en personeel als aandachtsvelden. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat ik straks ga solliciteren hier, als blijkt dat deze baan goed bij mij past. Ik blijf in ieder geval tot de zomervakantie, en daarna moet duidelijk zijn wie de nieuwe rector is. Het lastige is wel dat de medewerkers van het Canisius College me nog weinig hebben gezien. Het is voor hen moeilijker om een goed beeld te krijgen.

Dat vindt u ook belangrijk, met iedereen in contact blijven, zo blijkt. Dat blijkt op het NSG Groenewoud uit de leerlingenconferenties, waarbij leerlingen uit alle jaarlagen worden uitgenodigd om hun zegje te komen doen… Hoe bent u dat van plan op het Canisius?
Ik ben lid van een schoolleidersplatform, Schoolleiders voor de Toekomst, en het doel van dat platform is om leerlingen heel erg te betrekken bij het beleid van school. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Op het NSG Groenewoud vertelden de mavoleerlingen bijvoorbeeld dat ze bijna elke dag een toets hadden. De docenten gingen er namelijk van uit dat ze geen huiswerk maakten, dus gaven ze de leerlingen maar een toets waar ze wel voor móésten leren. Het gevolg daarvan was dat ze alleen maar voor de toets aan het leren waren en daardoor geen tijd meer over was voor het daadwerkelijke huiswerk. Zoiets hadden wij nooit geweten als we niet die conferenties hadden, en doordat de leerlingen aan de bel trokken wisten wij dat dat anders moest. Leerlingen zijn zo belangrijk. Wat zij meemaken in een les en op school, kunnen wij niet zien. Je kan lang niet alles perfect oplossen, maar die input is wel heel belangrijk.

Op het Canisius hebben we natuurlijk al de leerlingenraad, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Daar zou dat dan nog bij komen?
De leerlingenraad vertegenwoordigt in principe de leerlingen, dus het gesprek voer je, in mijn ogen, met de leerlingenraad. En die raad heeft dan afgevaardigden in de medezeggenschapsraad. Dus dan kunnen ze ook meepraten over het beleid. Kijk, heel veel leerlingen vinden de leerlingenraad niks aan. Maar als je er dus niets mee hebt, zou je dus niet gehoord worden. Dat vind ik ook niet de bedoeling, dus ik wil graag een paar keer per jaar met 6 of 7 leerlingen per keer, uit verschillende klassen, eens lekker lunchen en praten. Om van hen te horen waar ze vinden dat er verbetering nodig is, of waar het juist al goed gaat. Gewoon heel laagdrempelig.

In het schoolplan 2014-2018 had het NSG Groenewoud zichzelf een aantal doelen gesteld, bijvoorbeeld een groter marktaandeel dan demografisch werd verwacht, 20% van de leerlingen naar de bèta en vier doorlopende leerlijnen gerealiseerd te hebben. Is dat gelukt?
(glunderend) Dat is allemaal gelukt. Dat is echt fantastisch, alle doelstellingen zijn gelukt. Het was natuurlijk een plan wat je samen met de docenten opstelt, dus we hebben van tevoren met ouders, leerlingen, hogescholen en universiteiten gesproken. Het moeten natuurlijk haalbare doelen zijn. We hebben toen vooraf een conferentie georganiseerd met 50 personen. Daarna ga je het een beetje uitwerken als schoolleiding, en dan ga je met het personeel aan de slag en kijken wat je daarin kunt verwezenlijken. En als de leraren zeggen dat zoiets onhaalbaar lijkt moet je terug naar de tekentafel. Dat doelstellingen zijn behaald, betekent uiteraard nog niet dat iets perfect is. Leerlijnen afstemmen moet je eigenlijk altijd blijven doen, want als een sectie een andere leermethode hanteert, heb je soms al dat ze aan andere doelen werken dan een ander leerjaar. Dan verandert dat PTA, en dan moet je er dus voor zorgen dat die lijn van leerjaar 1 tot en met 6 doorloopt. Dus dat is wel een on-going traject.

Ja, en de vorm in hoe dat gaat is ook veranderd. Het NSG Groenewoud heeft het keuzerooster geïntroduceerd. Dat was best wel een radicale verandering.
Dat was inderdaad een hele grote verandering.  We hebben daaraan voorafgaand een driejarig scholingstraject opgezet, dat alle docenten hebben doorlopen. Dat ging over differentiatie, oftewel leren om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Dat zorgde ervoor dat de tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders een boost kregen. Je zag dus duidelijk terug dat ze contenter waren over de lessen. De volgende stap was om met dat keuzerooster te starten. Daar was Erick Loermans, nu directeur op het Kandinsky Molenhoek, de grote trekker van.

Zijn daar hier eventueel ook plannen voor?
Er zijn voor mij, nu, geen plannen om zoiets in te voeren. Ik kom hier in een lopend schooljaar met een strategisch plan. Dat plan loopt nog 2 jaar en daar kan en ga ik tussendoor niets aan veranderen. Buiten dat ben ik momenteel ook nog waarnemend. Dus dit jaar maak ik in principe af, zoals het nu staat. Stel ik blijf, dan houd ik me aan dit schoolplan, want dit is zo bepaald door de leraren. Het personeel zou gek worden als ik daar nu aan zou komen. Het keuzerooster staat daar niet in. Dat wil trouwens niet zeggen dat ik niet mijn eigen kleur kan geven aan de school. Bijvoorbeeld didactisch coachen, wat nu in het strategisch plan staat, lijkt mij een uitstekende ingreep. Dat helpt leerlingen met studeren en keuzes maken. Dat wil ik graag uitvoeren en versterken.

 Stimuleren.
Ja! Want ik denk niet dat mensen blij worden van een rector die opeens iets anders wil. Het is wel zo dat de aanmelding van nieuwe leerlingen niet goed was. Het kan dus niet zo zijn dat we een klein beetje de PR veranderen en dat het dan magisch wordt opgelost. Daar krijgen we echt niet meer leerlingen door. Dus dat is wel een hele grote zorg, dat moet echt beter.

Ik ben hier niet om de komende maanden op de winkel te passen. Er moet gewoon, ook voor volgend jaar, alweer heel veel voorbereid worden. Dus ik wil graag met het schoolplan aan de slag en het contact met die leerlingen versterken, en zeker een aantal dingen nu oppakken. Volgend schooljaar moeten we gewoon weer ideeën uit het strategisch plan gaan realiseren.

U was op het NSG Groenewoud de sectordirecteur Tweede Fase, van 2003 tot 2013. U moest dus veranderingen doorvoeren, gericht op de toekomst.
Op mijn vorige school, het Over Betuwe College, waar ik overigens 21 jaar gewerkt heb, was ik ook kartrekker van de Tweede Fase. Ik vind dat ook het leukste. Eigenlijk vind ik onderwijsontwikkeling het allerleukste om te doen. Daar kan je namelijk echt iets mee bereiken, je kunt echt verder komen door een andere aanpak. Ook geloof ik dat het voor leraren heel fijn is om in een veranderingsproces te komen. Niet voortdurend natuurlijk, daar zit een balans in. Maar als je als leraar 25 jaar lang hetzelfde doet is het inspirerend om iets nieuws te doen en te durven. Daar ben ik wel van, ik heb daar ook goede ervaringen mee. Als je 60 bent, en je moet nog 7 jaar, dan kan die constante herhaling van hetzelfde best wel zwaar zijn.

En u dan? U bent ten slotte ook al 62…
(lachend) Ja, ik had hetzelfde! Ik kwam inderdaad een beetje in mijn comfort zone. Wat ik nu deed op het NSG deed ik alweer 8 jaar, en ik vond het heel leuk maar ook niet meer super spannend of uitdagend. Als ik nog iets wil, dan is het nu. Nu of nooit. Want over een paar jaar ben je gewoon te oud. Dan ben je een interimmer die de hele organisatie op z’n kop moet zetten. Ik geef de verandering graag een aantal jaar, en dan ben je met 62 jaar net op tijd. Dan moet je niet te lang meer wachten.

Dit klinkt niet al te waarnemend, moet ik zeggen.
Ik heb het perspectief inderdaad wel in mijn hoofd. Als ik eerder terug ga is het nog steeds een hele interessante klus geweest. (lachend) Het doel is ook niet dat ik waarnemend ben, of het is voor mij in ieder geval niet het doel dat ik waarnemend blijf, maar ik vind het wel heel belangrijk dat het draagvlak er is. Beide partijen moeten positief zijn en perspectief zien. Dat mensen denken, dit is een goeie. Hier kunnen wij mee verder. Want als je dat draagvlak niet hebt, kom je met de school niet verder. Dan gooien voortdurend mensen zand in de machine, en dat is frustrerend, voor zowel de school als voor mij.

Dus u bent wel van plan om te solliciteren, zegt u?
Ja, dat heb ik bij voorbaat niet uitgesloten. Maar ik vind het ook prima om terug te gaan naar het NSG Groenewoud, want dat is ook een fantastische school, begrijp me niet verkeerd.

Daar hebben ze natuurlijk veel met cultuur te doen. U heeft daar ook wel wat mee, heb ik gehoord.
Er gaat op het Canisius een project starten om meer te maken van CKV (Culturele en kunstzinnige vorming, red.), ik denk dat in het Mediahuis heel veel kansen liggen om met cultuur en journalistiek aan de slag te gaan. Ik zou het ontzettend jammer vinden om leerlingen die iets anders willen op school de kans te ontnemen om iets dergelijks te ondernemen.

Als laatste, in een paar zinnen, waar moet een school aan voldoen?
Een school moet op de eerste plaats echt aandacht hebben voor de leerlingen. Wat hebben de leerlingen nodig? Dat wil niet zeggen dat je als docent en schoolleiding daar volledig je oren naar moet laten hangen, maar je moet wel luisteren. Als er niet naar de leerlingen wordt geluisterd, vind ik het geen goede school. Dus als dat hier niet zo zou zijn, zou dat iets zijn wat ik echt wil oppakken. Dat staat bij mij voorop.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here