In deze week tegen het pesten gaat Sabirin Hussen in op de verschillende vormen van pesten. Daarnaast geeft zij tips om pestgedrag tegen te gaan en stel jij jezelf weleens de vraag ‘wat kan ik doen als er iemand gepest wordt?’ Lees dan vooral het einde van haar artikel.

Door Sabirin Hussen

Cyberpesten:

Simpel gezegd is het pesten via het internet. Dit gedrag komt zowel tussen kinderen en tieners thuis en op school als tussen volwassenen en collega’s op het werk voor. Iemand kan op verschillende manieren cyberpesten. Het gaat om kwetsende of bedreigende teksten bijvoorbeeld via chatprogramma’s zoals WhatsApp, Facebook Instagram of Tiktok. Ook kunnen beledigende foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van het slachtoffer op internet worden gebruikt om deze op sociaalnetwerksites zoals twitter te plaatsen. Dan is er sprake van Cyberstalking waarbij een of meer daders doelbewust een slachtoffer lastig blijven vallen. Ook kan op fora en vrij bewerkbare sites, bijvoorbeeld Wikipedia, gemakkelijk beledigende of bedreigende informatie geplaatst worden. Het is erg moeilijk om cyberpesten te stoppen omdat het altijd nog op het internet blijft en zelfs als je het verwijdert kan het ook gedeeld worden waardoor cyberpesten als een van de meest gevaarlijke soort van pesten wordt gezien.

Fysiek pesten

Dit is de meest duidelijke vorm van pesten, aangezien de pestkop gebruik maakt van zijn fysieke kracht om het slachtoffer te terroriseren. De Pester probeert het slachtoffer te vernederen en onderdrukken door te schoppen, te slaan, en door middel van andere vormen van fysieke agressie. Dit type pesten doet zich vaak voor in het gezelschap van anderen waarbij andere vrienden de pestkop aanmoedigen en opjutten. Dit zorgt ervoor dat de pestkop zich krachtig voelt, sterk, als een leider.

Relationeel pesten & Verbaal pesten:

Iemand buitensluiten, over iemand roddelen of geruchten verspreiden en schelden, naroepen, imiteren, belachelijk maken of uitlachen. Of iemand tot iets dwingen, chanteren of intimideren. Dit soort pesten is erg schadelijk voor je zelfvertrouwen en mentale gezondheid. Slachtoffers van relationeel pesten zijn de hele tijd aan het denken wat anderen van hun keuzes gaan vinden en ze willen erbij horen. Hun sociale skills worden hierdoor verminderd.

Wat kan je ertegen doen?

  • Kom op voor jezelf
  • Blijf rustig
  • Zoek hulp (Het liefst een volwassenen)
  • Omring je met mensen die je accepteren
  • Blijf jezelf
  • Maak een lijst wat je wilt zijn en maak plannen om het beste van jezelf uit te halen.

Wat kan jij als bijstander doen?

  • Kom op voor een ander
  • Bespreek het pestgedrag
  • Vertel het aan een volwassen (die autoriteit heeft)
  • Loop niet mee met een Pester

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here