Op 14 oktober vond er een vergadering van de Jongerenraad Nijmegen plaats. Twee  verslaggevers van het Mediahuis Nijmegen hadden de eer hierbij aanwezig te zijn. De jongerenraad is een raad van jongeren die onderwerpen aankaart waar jongeren hun mening over mogen delen met het doel een verandering te weeg te brengen. Dit debat wordt gehouden in de raadzaal van de gemeente Nijmegen. Bij de vergadering waren mensen van het schoolbestuur, de gemeente zelf en jongeren van verschillende middelbare scholen aanwezig. Het onderwerp was mentaal welzijn onder jongeren.

Door Mathilde Schoofs en Joost Wilkens

Eenzaam achter je computerscherm

Dingen die snel aan bod kwamen waren corona en of je lekker in je vel zat. Het eerste onderwerp waar ze op in gingen was waar jongeren hulp misten voor mentaal welzijn. Leerlingen van het Canisius College Nijmegen reageerden als eerste op deze kwestie. Zij associeerden deze vraag al snel met de lange en eenzame corona periode en dat een jaar alleen achter je laptopscherm ook niks verbeterde aan je mentale gezondheid.

De lat ligt hoog

Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere dat leerlingen weinig vrije tijd hebben of dat leerlingen niet wisten hoe ze hun tijd moesten inplannen maar ook zaken als blijven zitten, weinig motivatie of focus en slechte cijfers die negatieve gedachten veroorzaken. De discussie die op gang kwam ging met name over de oorzaak en schuldvraag. Wie is er verantwoordelijk voor de negatieve gedachten? “De lat om te presteren wordt hoog gelegd zowel bij docenten als bij ouders of voogden. Het gaat nog veel om het behalen van (hoge) cijfers waarbij de ontwikkeling van het kind centraler zou moeten staan”, zo geeft een leerling van het Canisius College aan.

Wat te doen bij schoolstress?

Tot slot werd de vraag gesteld hoe het nu verder gaat. Hierop antwoorden de raadsleden van de gemeente dat ze dit probleem gaan aanpakken en dat vooral de problematiek rondom depressies en suïcidale gedachten extra aandacht krijgt. De conclusie was dat jeugdigen eerder hulp moeten krijgen en dat er preventief gehandeld moet worden bij het voorkomen van depressiviteit. Jongeren geven aan dat school hierbij een centraal punt vormt omdat bijna iedereen daar komt. Het is dus belangrijk dat er niet alleen naar cijfers wordt gekeken maar ook naar de achtergrond van de resultaten. Tijdens school kan er ook veel stressopbouw zijn die tot depressiviteit leidt.

Wat ons het meest raakte was het verhaal wat een leerling die vertelde dat een vriendin in een depressie was gekomen omdat het gewoon niet meer ging en dat de te hoge werkdruk oorzaak werd van weinig slaap waardoor ook de cijfers verslechterden. Blijf dus vooral niet zitten met dit soort problemen, praat erover, zoek een vertrouwenspersoon en als je geen uitweg meer ziet bel dan 113. Daar heb je altijd een luisterend oor. Het komt goed!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here