Vandaag is de dag tegen pesten. Een dag waarop op het Canisius College extra aandacht wordt besteed aan het feit dat mensen zich er bewust van moeten zijn dat pesten nog steeds een groot probleem is in onze samenleving. Onder tieners komt pesten vaak voor want zij zitten in een groeiende levensfase, de puberteit, waarin alles wat anders is nog moet worden ontdekt en een beetje raar gevonden wordt. Met die gedachte hebben Lieke Lammers en Lena van Donzel drie docenten van de werkgroep Sociale Veiligheid een enquête voorgelegd. De antwoorden van Annemiek Wijtmans, Miek Altorf en Sharon Thal Schoots kun je lezen in onderstaand artikel.

Door Lieke Lammers en Lena van Donzel

Hebben jullie ooit iemand gezien (op school of juist niet op school) die werd gepest?

Twee van de drie docenten gaven aan dat zij ooit iemand gepest hebben zien worden. Annemiek vertelde dat ze zelf nog nooit structureel pestgedrag heeft ontdekt maar dat het wel vaak twijfelgevallen waren tussen pesten en plagen. Ook geeft ze aan dat dit veel achter de rug van de docenten gebeurt.

Hoe gaan jullie ermee om als je merkt dat een leerling wordt gepest?

De antwoorden van de drie docenten kwamen overeen: als ze vermoeden dat een leerling wordt gepest nemen ze die na de les even apart. Vervolgens gaan ze gezamenlijk kijken naar mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat deze leerling zich weer “prettig en veilig op school kan voelen,” aldus Sharon Thal.

Verwarren jullie pesten wel eens met plagen tussen vrienden?

De docenten geven allemaal aan dat je uit één opmerking niet kan opmaken of iemand wordt gepest of geplaagd. “De scheidingslijn kan heel dun zijn.” Daarentegen nemen ze het pesten zelf wel zeer serieus en willen ze juist dáárom met de betrokkenen praten. Ook ligt de grens bij iedereen anders en is het daardoor moeilijker te bepalen.

Wat denken jullie dat de reden is dat de pester pest?

Hier kregen we een grote variatie aan antwoorden: de pester kan jaloers zijn, niet lekker in zijn vel zitten, bang zijn om zelf gepest te worden, vroeger zelf gepest zijn, weinig zelfvertrouwen hebben, een uit de hand gelopen grap doorzetten of het zelf helemaal niet eens doorhebben.

Wat doen het Canisius College tegen pesten en wat is het statement van onze school hierin?

Allereerst wil men pesten natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. In de onderbouw besteden mentoren aandacht aan pesten in de mentorlessen en krijgen leerlingen verschillende theatervoorstellingen over het onderwerp. Daarnaast zijn er in de brugklas veel gezamenlijke activiteiten om de onderlinge band tussen leerlingen te versterken. Mocht er toch sprake van pesten zijn, dan gaan volgt er een goed gesprek met beide partijen om te zoeken naar ‘hoe nu verder’. Wanneer pesten hardnekkig blijft, worden pesters natuurlijk aangepakt. Iedereen moet zich veilig voelen op school. En een gelukkig mensje in de wetenschap dat je jezelf mag zijn en je in je waarde wordt gelaten.

Hebben jullie nog tips voor mensen die worden gepest?

“Geef je grenzen aan”, “Blijf er zelf niet mee lopen” en “Praat erover!” zijn de kernbegrippen van deze antwoorden. De docenten vinden het belangrijk dat je er zelf niet mee moet blijven lopen en altijd naar je vrienden, mentor, docenten en ouders kunt stappen naar je vrienden. Zoals Sharon aangeeft: “Erover praten kan al enorm opluchten.”

Zijn er op school bepaalde mensen waar je heen kunt gaan als je wordt gepest?

Er zijn veel mensen waar je heen zou kunnen: je vrienden, ouders, mentor of een docent die je vertrouwt. Ook kun je naar de werkgroep Sociale Veiligheid. Deze bestaat uit Annemiek Wijtmans, Sharon Thal Schoots, Miek Altorf en Margriet Verouden. Daarnaast kun je altijd nog stappen naar een andere medewerker op school. Mits het een persoon is die je vertrouwt natuurlijk.

Zijn/hebben jullie wel eens gepest?

Twee docenten gaven aan weleens gepest te zijn. “Heel erg naar was dat.” “Het is heel rot om gepest te worden en het doet veel met je zelfvertrouwen.” Zo vertelde een van hen dat ze op de middelbare school werd buitengesloten. Heel erg vervelend juist als je op zo’n kwetsbare leeftijd bent. Gelukkig zijn zij nu als ‘ervaringsdeskundige’ gepeste kinderen op deze school helpen.

Wat betekent pesten voor jullie?

“Narigheid” – Miek, iemand die gepest wordt voelt zich niet veilig. “Er zit bijna nooit ‘niets’ achter pestgedrag. Vandaar dat we dus vanuit de school naar beide kanten van het verhaal willen kijken en ons vooral willen richten op ‘hoe nu verder’.” – Sharon Thal. Leerlingen moeten niet ongelukkig worden van andere leerlingen. “Leerlingen moeten elkaar juist gelukkig maken.” – Annemiek.

Hebben jullie nog opmerkingen die écht moeten worden gezegd in dit artikel?

“Weet dat iedereen ‘anders’ is en dat iedereen de kans loopt om gepest te worden. Kom dus op voor iemand die gepest wordt. Want, als iedereen voor elkaar op komt, dan zal er ook niet meer gepest worden.” – Annemiek

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here