Gespijbeld: 
Wat nu? Je hebt gespijbeld als je zonder geldige reden afwezig bent tijdens een van je lesuren. Je maakt zelf een afspraak met de verzuimcoördinator om het verzuim te compenseren. Een uur spijbelen betekent twee uur inhalen.

Ziek op school:
Wat doe je? Je meldt je bij de receptie. Ter plaatse wordt contact opgenomen met je ouder/verzorger, die bepaalt of je op school moet blijven of naar huis mag. Wanneer je thuis bent aangekomen, moeten je ouders/ verzorgers de school nog even bellen.

Te laat:
Wat moet je doen? Je bent ongeoorloofd te laat als je niet op tijd op school bent voor de les en geen geldige reden hebt. Je meldt je dan bij de receptie. Na het uitreiken van een geldig lestoegangsbewijs ga je alsnog naar de les. In de agenda op Magister komt automatisch te staan dat je je de volgende dag om 8 uur in het studiehuis moet melden. Het kan ook zo zijn dat je wel een geldige reden hebt. Dan kun je dit bij de receptie melden en daar geven ze je een geoorloofd te laat-briefje.

Ziek thuis:
Hoe blijf je geoorloofd thuis? Je ouder/verzorger kan je via Magister of via verzuim@canisiuscollege.nl afmelden voor de dag. Bij de melding wordt de naam, klas, datum, lesuur en reden van de afwezigheid van de leerling aangegeven. Elke dag ziekteverzuim wordt aan de school doorgegeven.

Verwijderd uit de les:
Je meldt je bij het studiehuis en daar krijg je een gele kaart. In het studiehuis krijg je een formulier dat je naar waarheid moet invullen. Aan het einde van het lesuur ga je terug naar de les om je verwijdering met je docent te bespreken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here